Z našim znanjem

do prijetnejšega bivanja

Rušitvena dela

Zemeljska dela

Tesarska dela

Betonska dela

Zidarska dela

Vsa gradbena dela izvedemo strokovno, kvalitetno in v dogovorjenem roku. Gradbena dela vključujejo: rušitvena dela, zemeljska dela, tesarska dela, betonska in AB dela, zidarska dela, asfaltiranje ter zunanja dela, kot so tlakovanje, urejanje okolic in dostopnih poti. Gradbena dela zajemajo tudi adaptacije, renoviranje in prenova stanovanj, stanovanjskih hiš, poslovnih objektov in kopalnic.
Rušitvena dela
Opravljamo tudi enostavna in zahtevna rušitvena dela vseh vrst objektov. Pri nadomestni gradnji izvedemo strojno rušenje; to izvedemo takrat, ko se odločimo, da bomo objekt porušili in na tem mestu zgradili novega, pri rekonstrukciji objektov pa izvajamo ročno rušenje. Po končanju rušitvenih del odvečni material odpeljemo tudi na ustrezno deponijo, saj smo vpisani v evidenco prevoznikov odpadkov. Za vsa rušitvena dela naročnikom del izdamo tudi potrdilo o predaji odpadkov – evidenčni list, le-ta je obvezna priloga dokumentaciji tehničnega pregleda.

Na vrh


Zemeljska dela
Zemeljska dela predstavljajo prvo fazo pri gradnji objekta, zato morajo biti opravljena kvalitetno in zanesljivo, saj s tem omogočijo nemoteno izvedbo vseh nadaljnjih faz gradnje. Naša strokovno podkovana in izurjena ekipa bo poskrbela za celovito izvedbo zemeljskih del, ki obsegajo izkopavanje, ki jih delimo na strojne, ročne ter kombinirane izkope, in nasipavanje ter pripravo gradbene jame za kasnejšo postavitev temeljev. Izvajamo tudi drenažo okoli objekta, vgradnjo gramoznega tampona, ki ga je potrebno ustrezno utrditi z valjanjem in tla ustrezno splanirati. Po izvedbi planiranja se lahko prične izvajanje ostalih gradbenih del ter kasneje tudi zasip objekta oziroma gradbene jame.

Na vrh


Tesarska dela
Za kvalitetno izvedbo vseh vrst betonskih konstrukcij je potrebna pravilna izvedba tesarskih del, ki pa je v veliki meri odvisna od materiala in strokovnega kadra. Za svoje naročnike poskrbimo s kvalitetno izvedbo vseh vrst tesarskih del, kot so izdelava strešnih konstrukcij, nadstreškov, gradbenih odrov, opaževanje AB plošč, zidov, horizontalnih in vertikalnih vezi, stopnic in ostalih betonskih konstrukcij. Tesarska dela pa zajemajo tudi izvedbo različnih vrst opažev, ki jih delimo na enostranske, dvostranske in večstranske za izvedbo različnih vrst betonskih konstrukcij.

Na vrh


Betonska dela
Pri izvedbi objekta imenujemo betonska in armiranobetonska dela vsa tista dela, pri katerih uporabljamo beton kot osnovni gradbeni material, ki je sestavljen iz mešanice gramoza in vode ter cementa kot vezivnega sredstva. Če takemu betonu dodamo železno armaturo, ga imenujemo armirani beton. Beton razvrščamo glede na način in vrsto uporabe na različne trdnostne razrede – marka betona. Betonska dela so najpomembnejša dela pri gradnji objekta, saj s pravilno izvedeno konstrukcijo zagotovimo stabilnost in varnost objekta. Izvajamo vse vrste betonskih in armiranobetonskih del; od betoniranja temeljev, talnih in temeljnih plošč, betonskih vezi in opornih zidov, vključno z nego betona neposredno po vgradnji.Izvajamo tudi krivljenje, polaganje ter vezanje armaturnih palic in mrež.

Na vrh


Zidarska dela
Z izkušeno ekipo opravljamo vsa zidarska dela strokovno in kvalitetno, lahko pa vam tudi svetujemo pri izbiri materiala. Nudimo sledeča zidarska dela; zidanje z opeko, betonskimi bloki, siporeksom, zidanje opornih zidov, dimnikov, zidarsko obdelava špalet, vzidavo oken in vrat, zametavanje utorov, izravnavo sten in vse vrste hidroizolacij.

Na vrh